AppBabyZone on Facebook BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
12 ราศี ตามเดือนเกิด

ราศีมังกร 22 ธันวาคม - 19 มกราคม

ราศีมกร (Capricorn จากภาษาลาตินแปลว่า แพะทะเล) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 10 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่ม ดาวราศีธนูและราศีกุมภ์ มีสัญลักษณ์เป็นครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมกรนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึง 19 มกราคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์
ธาตุ : ดิน (เช่นเดียวกับ ราศีพฤษภ และ ราศีกันย์) กลุ่มราศีธาตุดิน จะแสดงถึงความมั่นคง เปี่ยมด้วยความรู้สึก และยึดติดกับความเป็นจริง เมื่อเข้าคู่กับกลุ่ม ราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุลมจะทำให้ดินแห้งแล้ง ธาตุไฟจะเผาดิน แต่สำหรับการคู่กับธาตุน้ำแล้วจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับดิน
ลักษณะนิสัย : ชาวราศีมกรมีความทะเยอทะยาน เช่นเดียวกับแพะภูเขาที่ต้องการ จะปีนไปสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ และด้วยการที่เขา หรือเธอมองเห็นว่า การไปสู่ความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม ชาวราศีมกรจึงมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการตัดสินใจทำอะไรอย่างมาก จนบางครั้งกลายเป็นคน ขี้ระแวง และ เก็บตัวได้ ความสนใจของชาวราศีมกรจึงมักไปในทิศทางของการเมืองและธุรกิจเสียส่วนใหญ่ จากการที่เป็นผู้ที่ทำงานหนัก ชาวราศีมกร จึงเป็นคนที่ ไม่ยอม ผ่อนผัน อะไรง่ายๆกลายเป็นคนที่เข้มงวดมากได้เช่นกัน

ราศีกุมภ์ 20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์

ราศีกุมภ์ (Aquarius จากภาษาลาติน แปลว่า คนโทใส่น้ำ) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 11 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่ม ดาวราศีมังกร และราศีมีน มีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายถือคนโทน้ำ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกุมภ์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม
ธาตุ : ลม (เช่นเดียวกับ ราศีเมถุน และ ราศีตุลย์) กลุ่มราศีธาตุลม จะแสดงถึงความคิด ทัศนคติ และการสื่อสาร เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะบดบังลม ธาตุน้ำจะขวางทางของลม แต่สำหรับการคู่กับธาตุไฟแล้วจะทำให้ลมยกตัวสูงขึ้น และลอยได้ดีขึ้น
ลักษณะนิสัย: ชาวราศีกุมภ์จะให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเสมอ เป็นคนที่ชอบออกสังคม นึกถึงความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อน และสิทธิความเป็นมนุษยชน อีกด้วย รวมทั้งชาวราศีกุมภ์มักมีแนวคิดที่ชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆซ้ำๆ ออกแนวที่จะกบฏต่อข้อห้ามต่างๆ และ ด้วยการ คิดออกนอก กรอบนี้ ทำให้เขาสามารถค้นพบ หรือหาสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจได้ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายคนก็เกิดในช่วงราศีกุมภ์เช่นกัน แต่เนื่องจาก การที่คิด ออกนอกกรอบ ทำให้บางครั้งคนรอบข้าง จะมองว่าเขาเป็นคนที่แปลกแยก และแตกต่างจากคนอื่นเสมอ

ราศีมีน 19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม

ราศีมีน (Pisces จากภาษาลาติน แปลว่า ปลา-พหุพจน์) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีสุดท้าย ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีกุมภ์ และราศีเมษ มีสัญลักษณ์เป็น ปลา 2 ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมีนนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 13 เมษายน
ธาตุ : น้ำ (เช่นเดียวกับ ราศีกรกฎ และ ราศีพฤศจิก) กลุ่มราศีธาตุน้ำ จะแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ ความมีตัวตนและอารมณ์ เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุไฟจะทำให้น้ำเดือด ธาตุลมจะทำให้น้ำระเหย แต่สำหรับการคู่กับธาตุดินแล้วจะช่วยกำหนดเส้นทางและกำหนดรูปร่างให้น้ำไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ลักษณะนิสัย: ชาวราศีมีนมักจะล่องลอยไปตามกระแสของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่าย แต่ด้วยลักษณะนิสัยดังกล่าว ทำให้ชาวราศีมีน เข้าใจและยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ดี นอกจากนั้นยังมักที่จะคิดจินตนาการสิ่งต่างๆ เพ้อฝันถึงสิ่งที่ตนเองชอบ จึงทำให้ชาวราศีมีนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูง และ หลายครั้งหลายคราว ชาวราศีมีนก็มักแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูงโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เขา หรือเธอต้องการที่จะนึกถึง หรือฝันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ที่เขาสนใจ แต่ก็เนื่องด้วย จากการที่พวกเขาปล่อยตัวเองลอยไปตามกระแสของสิ่งรอบได้ง่ายบางครั้งทำให้ ชาวราศีมีนรู้สึกเจ็บปวดและหดหู่ได้ง่าย ถ้าเรื่อง เหล่านั้นเข้ามา ทำร้ายจิตใจของพวกเขา และมักจะโทษตัวเองหลายครั้งหลายคราวถ้าหากเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

ราศีเมษ 21 มีนาคม - 19 เมษายน

ราศีเมษ (Aries จากภาษาลาติน แปลว่า แกะตัวผู้) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีแรก ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีมีนและราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็น แกะตัวผู้ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 19 เมษายน ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม
ธาตุ : ไฟ (เช่นเดียวกับ ราศีสิงห์ และ ราศีธนู) กลุ่มราศีธาตุไฟ จะแสดงถึงการกระทำ การมีเสน่ห์เร่าร้อนและพลังงาน เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะคลุมไฟ ธาตุน้ำจะดับไฟ แต่สำหรับ การคู่กับธาตุลมแล้ว จะทำให้ไฟโหมกระหน่ำและมีชีวิตชีวาขึ้น ธาตุไฟ คุณสมบัติตามจรราศีของราศีเมษ เปรียบเสมือน เพลิงที่โหมกระหน่ำได้อย่างไม่หยุดยั้ง
ลักษณะนิสัย: แบบส่วนตัว (เช่นเดียวกับ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน และ ราศีกรกฎ) ราศีเมษ เป็นราศีแรกตามตำราโหราศาสตร์ ดังนั้นผู้ที่ได้รับอิทธิพล ตามราศีเกิด ตามราศีนี้ จะมีความเป็นผู้นำสูง ชอบการที่จะเป็นผู้บุกเบิกหรือผู้สร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้น อารมณ์รุนแรง รักการแข่งขัน จึงทำให้ ผู้ที่เกิดในราศีนี้มักจะทำให้อะไรได้สำเร็จ แต่ในทางกลับกัน ในการที่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ทำให้บางครั้งทำให้ขาดความสามารถในการสร้างทีมที่ดี และ คนที่เกิด ราศีนี้อาจมี ความเห็นแก่ตัวในบางครั้ง เนื่องจาก ยึดตัวเองเป็นหลัก มากจนเกินไป

ราศีพฤษภ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม

ราศีพฤษภ (Taurus จากภาษาลาตินแปลว่า วัว) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 2 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีเมษและราศีเมถุน มีสัญลักษณ์เป็นวัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพฤษภนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน
ธาตุ : ดิน (เช่นเดียวกับ ราศีกันย์ และ ราศีมังกร) กลุ่มราศีธาตุดิน จะแสดงถึงความมั่นคง เปี่ยมด้วยความรู้สึก และยึดติดกับความเป็นจริง เมื่อเข้าคู่กับ กลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุลมจะทำให้ดินแห้งแล้ง ธาตุไฟจะเผาดิน แต่สำหรับการคู่กับธาตุน้ำแล้วจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับดิน
ลักษณะนิสัย: แบบส่วนตัว (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ ราศีเมถุน และ ราศีกรกฎ) สัญลักษณ์ของชาวราศีพฤษภคือวัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่รักความสงบ เช่นเดียวกับ ชาวราศีนี้ที่รักความสวยงาม รักธรรมชาติ ความสะดวกสบาย เสียงเพลง บางคนยังกล่าวอีกว่าชาวราศีพฤษภได้รับพรสวรรค์การปลูกต้นไม้มาด้วย อย่างไรก็ตาม วัวเป็นสัตว์ที่อดทนสูง ชาวราศีพฤษภจึงเป็นผู้ที่เสียสละ มีความอดทน และมีความละเอียดรอบคอบ ชาวพฤษภมีความซื่อสัตย์ และเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ดังนั้นอาจมีบางครั้งเขา หรือเธออาจแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ออกมาบ้าง นอกจากนั้นแล้ว เช่นเดียวกับชาวพฤษภ วัวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดื้อ จนรับมือยากได้ในบางครั้ง ความรักของคนเกิดราศีพฤษภ โดยทั่วไปแล้วคนที่เกิดราศีนี้ จะชอบคนที่เข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ตรงไปตรงมา มีความเสียสละ และมักจะเป็นคนในเครื่องแบบ

ราศีเมถุน 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน

ราศีเมถุน (Gemini จากภาษาลาติน แปลว่า ฝาแฝด) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 3 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่ม ดาวราศีพฤษภและราศีกรกฎ มีสัญลักษณ์ เป็นฝาแฝด ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมถุนนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม
ธาตุ : ลม (เช่นเดียวกับ ราศีตุลย์ และ ราศีกุมภ์) กลุ่มราศีธาตุลม จะแสดงถึงความคิด ทัศนคติ และการสื่อสาร เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะบดบังลม ธาตุน้ำจะขวางทางของลม แต่สำหรับการคู่กับธาตุไฟแล้วจะทำให้ลมยกตัวสูงขึ้น และลอยได้ดีขึ้น
ลักษณะนิสัย: แบบส่วนตัว (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ ราศีพฤษภ และ ราศีกรกฎ) ชาวราศีเมถุนมีบุคลิก 2 แบบ เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ประจำราศีคือ ฝาแฝด แต่เนื่องจาก การมีหลายบุคลิกทำให้ชาวราศีเมถุน มีความสามารถเกี่ยวกับ การสื่อสารเป็นพิเศษ และออกสังคมเก่ง รวมถึงความสามารถในการใช้ความคิด นอกจากนั้น ชาวราศีเมถุนยังมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆด้วย แต่เนื่องจากการมีคน 2 คนในร่างเดียวทำให้ในบางครั้ง ชาวราศีเมถุนตัดสินใจลำบาก กลายเป็นคน หลายจิตหลายใจ อารมณ์ไม่คงที่คนรอบข้างจะไม่สามารถตามอารมณ์ และบุคลิกของเขาหรือเธอได้ทัน

ราศีกรกฎ 21 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม

ราศีกรกฎ (Cancer จากภาษาลาติน แปลว่า ปู) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีเมถุน และราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์เป็น ปู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกรกฎนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม
ธาตุ : น้ำ (เช่นเดียวกับ ราศีพฤศจิก และ ราศีมีน) กลุ่มราศีธาตุน้ำ จะแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ ความมีตัวตนและอารมณ์ เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุไฟจะทำให้น้ำเดือด ธาตุลมจะทำให้น้ำระเหย แต่สำหรับการคู่กับธาตุดินแล้วจะช่วยกำหนดเส้นทางและกำหนดรูปร่างให้น้ำไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ธาตุน้ำคุณสมบัติจรราศีของราศีกรกฎ เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเชี่ยวไปในทิศทางเดียว
ลักษณะนิสัย: แบบส่วนตัว (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ ราศีพฤษภ และ ราศีเมถุน) ชาวราศีกรกฎมีความเป็นแม่สูง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตาม คนราศีนี้ชอบปกป้อง คนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอ เหมือนแม่ที่คอยปกป้องลูก ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่รักบ้านและครอบครัว รวมถึงการทำอาหาร เขาและเธอ จะรู้สึกดีถ้าได้ดูแล คนที่อยู่รอบข้างด้วยการเลี้ยงอาหาร ที่ทำเองและที่ดีที่สุดถ้าอยู่ที่บ้าน นอกจากนั้นเขาและเธอยังมีความเห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย เนื่องจากเป็นคน ที่อ่อนไหวง่าย แต่ก็เพราะด้วยเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนั่นเองทำให้บางครั้ง อารมณ์ของชาวราศีกรกฎปั่นป่วนง่าย เป็นคนที่เจ้าอารมณ์และขี้หงุดหงิดในบางครั้ง

ราศีสิงห์ 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

ราศีสิงห์ (Leo จากภาษาลาติน แปลว่า สิงโต) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 5 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีกรกฎและราศีกันย์ มีสัญลักษณ์เป็น สิงโต ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีสิงห์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน
ธาตุ : ไฟ (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ และ ราศีธนู) กลุ่มราศีธาตุไฟ จะแสดงถึงการกระทำ การมีเสน่ห์เร้าร้อน และพลังงาน เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะคลุมไฟ ธาตุน้ำจะดับไฟ แต่สำหรับการคู่กับธาตุลมแล้วจะทำให้ไฟโหมกระหน่ำและมีชีวิตชีวาขึ้น
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ และ ราศีพฤศจิก) จากสัญลักษณ์ประจำของชาวราศีสิงห์แล้ว ทั้งหมดล้วนแสดงถึง จุดศูนย์กลาง ทั้งสิ้น ชาวราศีสิงห์จึงชอบการเป็นจุดสนใจ มีคนแวดล้อมและให้เขาหรือเธอเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ชาวราศีสิงห์ มีความภูมิใจในตนเอง และ รัก การแสดงออก ทางด้านต่างๆและพวกเขาสามารถทำได้ดีอีกด้วย เนื่องจากเป็นราศีธาตุไฟซึ่งบ่งบอกถึง การมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร อีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่ทำให้คนเข้ามาอยู่รอบๆชาวราศีสิงห์ คือการที่ เขาหรือเธอมีจิตใจกว้างขวาง มีน้ำใจ แต่การที่ชอบเป็นจุดศูนย์กลางตลอดเวลา ทำให้ชาวราศีสิงห์ ยึดตัวเอง เป็นใหญ่มากจนเกินไป

ราศีกันย์ 23 สิงหาคม - 22 กันยายน

ราศีกันย์ (Virgo จากภาษาลาติน แปลว่า หญิงพรหมจรรย์) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 6 ตามตำราของโหรศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง กลุ่มดาวราศีสิงห์และราศีตุลย์ มีสัญลักษณ์เป็น หญิงสาวพรหมจรรย์มีปีก ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน ส่วน แบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม
ธาตุ : ดิน (เช่นเดียวกับ ราศีพฤษภ และ ราศีมังกร) กลุ่มราศีธาตุดิน จะแสดงถึงความมั่นคง เปี่ยมด้วยความรู้สึก และยึดติดกับความเป็นจริง เมื่อเข้าคู่กับ กลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุลมจะทำให้ดินแห้งแล้ง ธาตุไฟจะเผาดิน แต่สำหรับการคู่กับธาตุน้ำแล้วจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับดิน
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ และ ราศีพฤศจิก) เนื่องจากราศีกันย์เป็นราศีในกลุ่มแบบสังคม จึงเป็นลักษณะเด่นที่ชอบ ช่วยเหลือ ให้บริการผู้อื่น และให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพส่วนตัวหรือสุขภาพของคนที่อยู่รอบข้าง โดยลักษณะนิสัยราศีกันย์ จึงเหมาะกับ อาชีพพยาบาลหรือแพทย์มาก นอกจากนั้นด้วยการที่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน ช่างวิเคราะห์ จึงทำให้การทำงานออกมาทุกครั้งมีประสิทธิภาพ และบางครั้ง ทำให้ชาวราศีกันย์วิตกกังวลกับความสมบูรณ์แบบของงานมากเกินไป และด้วยการที่ชาวราศีกันย์ชอบความสมบูรณ์ในทุกๆ รายละเอียด ทำให้บางครั้ง ก็หยุดไม่ได้ที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ซึ่งกลายเป็นข้อบกพร่องของชาวราศีกันย์ได้เช่นกัน

ราศีตุลย์ 23 กันยายน - 22 ตุลาคม

ราศีตุลย์ (Libra จากภาษาลาติน แปลว่า ความสมดุล) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 7 ตามตำราของโหรศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีกันย์และราศีพฤศจิก มีสัญลักษณ์เป็นตาชั่ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีตุลย์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน
ธาตุ : ลม (เช่นเดียวกับ ราศีเมถุน และ ราศีกุมภ์) กลุ่มราศีธาตุลม จะแสดงถึงความคิด ทัศนคติ และการสื่อสาร เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะบดบังลม ธาตุน้ำจะขวางทางของลม แต่สำหรับการคู่กับธาตุไฟแล้วจะทำให้ลมยกตัวสูงขึ้น และลอยได้ดีขึ้น
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ และ ราศีพฤศจิก) ชาวราศีตุลย์ให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างตัวเองเสมอ รวมถึงการสนใจ ความงดงาม ตามธรรมชาติและศิลปะด้วย โดยเฉพาะคู่ของเขาหรือเธอแล้วจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รายละเอียดที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ความสมดุล ทางด้านความสัมพันธ์ ชาวราศีตุลย์จึงมีบุคลิกที่เหมาะกับการอยู่กับสังคมโดยมีมารยาทที่ดีและมีเสน่ห์ให้คนเข้าใกล้ ชาวราศีตุลย์ชอบทำงานแบบกลุ่ม เพราะ พวกเขามักจะเปิดใจฟังผู้อื่นเสมอในการตัดสินใจทำอะไร รวมถึงการสักความเห็นของผู้อื่นก่อนการตัดสินใจด้วย แต่ในบางครั้งการที่ติดกับการทำงานเป็นกลุ่ม ชอบฟังความคิดเห็นผู้อื่นก่อน อาจทำให้บางทีชาวราศีตุลย์ขี้เกียจเกินไปในการที่จะเริ่มทำอะไรด้วยตนเองอย่างจริงๆจังๆ

ราศีพิจิก 23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน

ราศีพิจิก (Scorpio จากภาษาลาติน แปลว่า แมงป่อง) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 8 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีตุลย์และราศีธนู มีสัญลักษณ์เป็น แมงป่อง(บางตำราเป็นนกอินทรีหรืองู) ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพิจิกนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน ส่วน แบบนิรายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม
ธาตุ : น้ำ (เช่นเดียวกับ ราศีกรกฎ และ ราศีมีน) กลุ่มราศีธาตุน้ำ จะแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ ความมีตัวตนและอารมณ์ เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุไฟ จะทำให้น้ำเดือด ธาตุลมจะทำให้น้ำระเหย แต่สำหรับการคู่กับธาตุดินแล้วจะช่วยกำหนดเส้นทางและกำหนดรูปร่างให้น้ำไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ และราศีตุลย์) ชาวราศีพิจิกมีบุลคลิกที่ลึกลับ ทำให้เป็นเสน่ห์ของคนที่ทั่วไป ที่อยากเข้ามารู้จัก คนราศีนี้ นิสัยทั่วไปของชาวราศีพิจิกมักเก็บเรื่องราวต่างๆและนิสัยที่แท้จริงไว้มากกว่าที่จะแสดงออกมาทั้งหมด ความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ ก็เป็นอีกเรื่องที่ ชาวราศีพิจิก หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับและน่าสนใจที่จะค้นคว้า ชาวราศีพิจิกชอบที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเสมอ จนทำให้คนรอบข้าง จะหาบุคลิกที่แท้จริงของเขาได้ยาก การที่เรื่องราวต่างๆของชาวราศีพิจิกมักถูกเก็บอย่างลับๆทำให้บางครั้ง ชาวราศีนี้เป็นคนที่วิตกกังวลกับเรื่องต่างๆได้ง่าย แต่ในทางกลับกัน ถ้าเขาหรือเธอถูกทำร้ายหรือทำให้ไม่พอใจ อารมณ์ที่รุนแรง ก็สามารถแสดงออกมาได้ และชาวราศีพิจิก ก็จะไม่กลัวถ้าจะต้อง เผชิญหน้า หรือ ต้องต่อสู้กับใคร

ราศีธนู 22 พฤศจิกา - 21 ธันวาคม

ราศีธนู (Sagittarius จากภาษาลาตินแปลว่า นักยิงธนู) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีพฤศจิกและราศีมังกร มีสัญลักษณ์เป็น เซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม
ธาตุ : ไฟ (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ และ ราศีสิงห์) กลุ่มราศีธาตุไฟ จะแสดงถึงการกระทำ การมีเสน่ห์เร่าร้อน และพลังงาน เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะคลุมไฟ ธาตุน้ำจะดับไฟ แต่สำหรับการคู่กับธาตุลมแล้วจะทำให้ไฟโหมกระหน่ำและมีชีวิตชีวาขึ้น
ลักษณะนิสัย: ชาวราศีธนูมีความรักอิสระสูง ไม่ชอบการผูกมัด หรือ การยึดติด เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ประจำราศีนี้ คือเซนทอร์ เนื่องจากชาวราศีธนู ยังรักการเดินทาง และการผจญภัย ทำให้เป็นคนที่ชอบหาความรู้เพิ่มเติม เหมือนกับนักปราชญ์ซึ่งมักสนใจใคร่รู้เรื่องใหม่ๆเสมอๆ นอกจากนั้น จากการที่ชาวราศีธน ูมองโลกในแง่ดี ซื่อตรง และรักสนุกทำให้กลายเป็น เสน่ห์ของเขาหรือเธอได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันการที่พวกเขารักอิสระ มองโลกในแง่ดี และ รักผจญภัยมาก ทำให้บางครั้งชาวราศีนี้ถูกมองว่าเป็นคนขาดความรอบคอบ และไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการเป็นคนพูดตรงไปตรงมา ทำให้บางคนไม่พอใจ ซึ่งถ้าหากมองอีกแง่หนึ่ง จะพบว่า ราศีนี้จะเป็นอีกราศีหนึ่ง ที่เชื่อใจได้ว่าเขาหรือเธอจะไม่โกหกคุณ

ขอบพระคุณที่มา : www.ecarddesignanimation.com/home/graph.php


บทความและสาระน่ารู้
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768